Joanna Olszewska psychoterapię i superwizję prowadzi we własnym gabinecie
w Łodzi, przy ulicy Rydza-Śmigłego 31 m.40, blok 11
(okolice skrzyżowania Rydza-Śmigłego z ulicą Przybyszewskiego)

Kontakt telefoniczny 0-42-6831123
 
© copyright Joanna Olszewska - 2003   designed by discipl!ne Media Group