Joanna Olszewska
jako psychoterapeuta pomaga ludziom dorosłym w rozwiazywaniu osobistych problemów, często objawiajacych się nerwicą, depresją, stanami lękowymi, kryzysami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi.

Spotkanie psychoterapeutyczne to profesjonalnie prowadzona w intymnych warunkach rozmowa trwająca 50 minut.Terapia, w zalezności od zgłaszanego przez klienta problemu, to od kilku do kilkudziesieciu takich spotkań.

Joanna Olszewska prowadzi również superwizję dla psychologów, psychiatrów,
pedagogów i innych osób zajmujących się w sposób profesjonalny pomaganiem
ludziom. Sesje superwizyjne odbywają się indywidualnie lub w małej 4-6
osobowej grupie.Jako certyfikowany superwizor wydaje pisemne opinie,
niezbędne do przystąpienia do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty.
 
© copyright Joanna Olszewska - 2003   designed by discipl!ne Media Group